همکاری با ما

 

زهرا کبیری

ddd

 

کارشناس گرافیک| دانشکده هنر و معماری تهران مرکز

کارشناس ارشد تبلیغات و بازاریابی| دانشگاه صدا و سیما

مربی هنر، پژوهشگر، تصویرگر

 مدیر نشر ورتا

 

آرش گودرزی

عكس آرش گودرزي

کارشناس کارگردانی| دانشگاه صدا و سیما

کارشناس ارشد تولید سیما | دانشگاه صدا و سیما

فیلمنامه نویس، پژوهشگر، نویسنده

مدرس داستان نویسی

 

طاهره زحمتکش

untitled

 کارشناس مرمت و احیاء بناهای تاریخی| دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناس ارشد تصویرسازی | دانشکده هنر و معماری تهران مرکز

تصویرگر

استاد دانشگاه

مدرس هنر

 

سعیده ثابت نیا

sa

کارشناس گرافیک |دانشگاه دولتی شریعتی

تصویرگر کتاب کودک

مدرس هنر

گرافیست