همکاری با ما

 

زهرا کبیری

ddd

 

کارشناس گرافیک| دانشکده هنر و معماری تهران مرکز

کارشناس ارشد تبلیغات و بازاریابی| دانشگاه صدا و سیما

پژوهشگر، تصویرگر، مترجم و تسهیلگر کارگاههای خلق کتاب

 مدیرمسئول نشر ورتا

 

آرش گودرزی

عكس آرش گودرزي

کارشناس کارگردانی| دانشگاه صدا و سیما

کارشناس ارشد تولید سیما | دانشگاه صدا و سیما

فیلمنامه نویس، پژوهشگر، نویسنده