پژوهش

از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک! این بخش: اشلی برایان.تصویرگر امریکایی| زهرا کبیری

از هنرمند بزرگ به هنرمند كوچك!

cvr9781442409347 9781442409347 lg 

اين بخش: اشلي برايان، تصويرگر امريكايي

اصلا به ياد نمي آورم كه در حال طراحي و نقاشي نبوده باشم. احتمالا بايد با يك قلم مو در دست متولد شده باشم! من از همان ابتدا بك هنرمند گِرافيتي بودم؛ بعني روي همه چيز نقاشي مي كشيدم. ديوار، در، راهروها، تخت خواب. مادرم ميگفت: "نه! نكش!"
پدرم يك هنرمند نقاش بود. يك روز او كاغذهاي باطله را از چاپخانه آورد و به من گفت:" روي اينها بكِش."
كاغذها را گرفتم و با طراحي كردن روي آنها اوقات خوشي گذراندم، بيشتر از كشيدن روي در و ديوار!
قبل از اينكه به مهدكودك بروم، مردم را مي كشيدم. در اين زمينه خيلي وارد بودم! يك دايره براي سر، دو چشم داخلش و دماغ و دهن مي كشيدم. بعد دستهايي كه از گوش بيرون آمده و دو تا پاي آويزان شده از چانه. اين عاليست كه بيشتر كودكان با اين روش نقاشي كردن را شروع مي كنند. اين نگاه صادقانه كودكان را به چيزهاي دوروبرشان نشان مي دهد و اين وضوح ِديد، امروز چيزي هست كه من هنگام خلق آثارم به دنبال آن هستم.
در كودكي خرت و پرتهاي داخل خيابانهاي نيويورك را بر مي داشتم و به هرشكلي از آنها در آثارم استفاده مي كردم. هنوز هم با اينكه در جزيره اي كوچك زندگي مي كنم، اين عادت را دارم و همينكار را انجام مي دهم.
گنجينه هاي زيادي را جمع آوري مي كنم: استخوان، پوسته، تكه چوب و هر چيزي كه موج دريا به ساحل مي آورد. من عاشق اين هستم كه به اين اشيا زندگي دوباره اي بدهم.
وقتي براي داستان يا شعري تصويرگري مي كنم، تصاوير در سرم به رقص مي آيند.
من درباره ي هنر جهان مطالعه مي كنم و از روشها و منابع مختلفي براي تصويرگري كتابهايم بهره مي برم. بعضي هنرمندان تنها از بك سبك استفاده مي كنند، هرچند كه در خلق هر كتابي به يك ماجراجويي جديد دست مي زنند.
من اما از يك سبك براي تصويرگري كتاب استفاده نمي كنم. نوشته ها الهام بخش نوع سبك كار من هستند.
در سالهاي كودكي تنها در هنر غوطه ور مي شويم و نمي پرسيم "چطور". همان انجام دادن، جواب سوال را به ما مي دهد. راه يكساني در خلق اثر هنري وجود ندارد. اثر هنري شما برگرفته از ذهن خود شماست و پاياني براي اين ماجراجويي وجود ندارد... 

تهيه و ترجمه: نشر وَرتا 

 

دو نمونه دیگر از آثار اشلی برایان:

480x351bb3347273-583061854