پژوهش

از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک! نانسی اکهلم برکت| زهرا کبیریnancy-burket-cover 

23تصویرگر مطرح درباره هنر به بچه ها می گویند:
از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک!
 
این بخش:نانسی اکهُلم بِرکت. تصویرگر امریکایی
ترجمه: زهرا کبیری

"
هنر گلی است که ورای تمام قوانین، آزادانه شکوفا می شود." اودیلون رِدون(نقاش فرانسوی)

وقتی خیلی کوچک بودم، مادر و پدرم من را به انجام فعالیتهای مختلفی تشویق می کردند: نواختن پیانو، آواز خواندن، رقص، هنر، بازیگری و ورزشهای گوناگون.
با اینکه عاشق رقص و موسیقی بودم، اما در آنها مهارتی کسب نکردم. و در ورزش بیس بال که زمانی به آن عشق می ورزیدم، تنها دستآوردم زانوهای زخمی و یک چشم کبود بود!
اما، من بلد بودم نقاشی بکشم و بخاطر آن می توانستم کمی مورد تشویق قرار بگیرم. چون در دوران کودکی خیلی احساس تنهایی می کردم، نقاشی رفیق من شده بود و همچنین پلی شده بود به سمت دنیا.

هنرمندان همیشه مشاهده می کنند: مسیر حرکت توپ، تکان خوردن شاخه، رازآلودگی مه، بافت شن و ماسه، شکل خاصِ هر ابر، پیچیدگی فرم گوش، حس و حال صورت یک دوست... هر چیز برای چشمهای ما هنرمندان معنایی دارد.
خوراک ما هنرمندان، میراث تصویری گسترده ای است، که از طریق آن قهرمانانمان را کشف می کنیم. ما با کمک مربیان، استعدادمان را پرورش می دهیم‌. چالش پیش روی ما این است که مطالعه کنیم، بویژه طبیعت را، و اینکه موقعیت انسان را با تمام پیچیدگی های آن لمس و احساس کنیم.

با آموختن از معلمهایم، شعر را کشف کردم و آرام آرام مسیر هنری شخصی خودم را پیدا کردم.
بعد از دانشگاه، با هنر آسیایی ارتباط نزدیکی احساس کردم، بخصوص نقاشی چینی.
ترجیح من در نقاشی، استفاده از سبک نقاشی ِخطی است، چون با استفاده ازآن می توانم ظرافت، ریتم و هارمونی را نمایش بدهم و من این معنا را در همه چیز احساس می کنم.
از ابزارهای مختلفی برای خلق اثر هنری بهره می برم، از مجسمه سازی گرفته تا قلم زنی. اما قلم مو و آبرنگ ابزار محبوب من هستند، زیرا بخاطر شفافیت و طرز بیانشان به نور اجازه می دهند که نقش خود را به درستی ایفا کند.
از صمیم قلبم، برایتان امیدوارم که مسیر خود را بیابید و آن را دنبال کنید.

نانسی اکهلم برکت
Nancy ekholm burkert

 

 

2049237589

استفاده از متن بدون ذکر نام مترجم و منبع، غیرمجاز است.