پژوهش

هنر و خلاقیت و نقش آن در روزهای سخت| کیلی بارتولومئو. زهرا کبیری


نقش هنر و خلاقیت برای کنارآمدن کودکان با ضربه ی ناشی از اتفاقات سخت

نوشته کیلی بارتولومئو. فوریه ۲۰۲۰ | تلخیص و بازنویسی: نشر وَرتا. زهرا کبیری

زمانیکه در استرالیا آتش سوزی مهیبی رخ داد، بسیاری از کودکانی که در اطراف محل آتش سوزی زندگی می کردند و شاهد نزدیک شدن آتش به سمت خودشان بودند، کلمات لازم برای پردازش این سانحه و بیان این اتفاق را نداشتند، تا اینکه به انجام فعالیتهای هنری روی آوردند.

در موقعیتهای اینچنینی، برای کودکان و همچنین بزرگسالان، سخت است که بتوانند اتفاقی را که می بینند، می شنوند و حس می کنند را درک کنند.
راب گوردون، روانشناس استرالیایی و عضو صلیب سرخ می گوید: هنر می تواند به عادی سازی موقعیتهای غیرعادی کمک کند.