پژوهش

چطور داستانهایی درخشان بنویسیم؟| اندی پرنتیس.زهرا کبیری

چطور داستانهایی درخشان بنویسیم؟

اندی پرنتیس، نویسنده ی کتابهای کودک و نوجوان در انتشارات آزبورن است. او هشت توصیه برای بچه های علاقمند به نویسندگی دارد که در ادامه می خوانید:

⬅️یک: دنبال یک ایده ی بی نقص نگرد! فقط شروع کن و بنویس.

⬅️دو: شاید احساس کنی که همه اش در حال اشتباه کردن هستی، ولی این واقعا اهمیتی ندارد. اشتباه کردن یک اتفاق طبیعی است و همه ی نویسندگان در طول نوشتن داستان اشتباهاتی می کنند.

⬅️سه: به مطالعه کردن ادامه بده. خواندن کتاب برای هر نویسنده ای واجب است. درواقع با این کار سوخت موشک ِ نویسندگی ات را تامین می کنی.

⬅️چهار: یک دفترچه همیشه با خودت داشته باش. برای نوشتن نیاز به ایده داری. با خودت دفترچه داشته باش تا ایده هایی که به ذهنت می آید آنجا بنویسی و فراموششان نکنی.

⬅️پنج: این توصیه ی ساده ای است. ادامه بده! مثل هر کار دیگری هرچه بیشتر بنویسی، در کارت بهتر خواهی شد. تمرین کردن همیشه جواب می دهد!

⬅️شش: ایده های خوب را قرض بگیر و مال خودت کن! از اینکه طرح های داستانی یا شخصیتهای کتاب محبوبت را برداری و روی آنها کار کنی نترس

⬅️هفت: وقتی داستانت تمام شد آن را برای مدت کمی داخل یک کشو بینداز. وقتی آماده بودی دوباره برگرد و با دید تازه به آن نگاه کن. اینطوری می توانی بفهمی که کدام بخش داستانت خوب شده و کدام قسمت جای کار دارد.

ممکن است فکر کنی که نوشتنِ دوباره و دوباره و دوباره ی یک داستان کار وحشتناکی است! من یکبار داستانم را پنج بار بازنویسی کردم، اما خوشحالم چون داستانم خیلی بهتر شده.

⬅️توصیه آخرم این است: اگر از نوشتن خسته شدی بلند شو راه برو. اگر در مدرسه ای تا زنگ تفریح صبر کن و بعد برو حیاط. اگر در خانه ای از بزرگترت بخواه تورا به پارک ببرد. این کار واقعا جواب می دهد. راه رفتن می تواند ایده های عالی و جدیدی به تو بدهد.

ترجمه و بازنویسی: زهرا کبیری. نشر وَرتا