پژوهش

آموزش داستان نویسی برای بچه ها| کمیک استریپ یا داستان مصور

a-day-in-the-life-of-Marty-Wizard 1-500x377

 

آموزش داستان نویسی برای بچه ها:

تمرینی برای خلق کمیک استریپ یا داستان مصور

 

کمیک استریپ مجموعه ای از تصاویر دنباله دار است که یک داستان را تعریف می کند. برای خلق کمیک کافیست داستانی در ذهن کودک شکل بگیرد یا آن را روی کاغذی بنویسد. سپس برگه ای را به چند کادر کوچک و بزرگ تقسیم کرده و با کشیدن جزییات تصویر (شحصیتها در حالات مختلف، اتفاقهای داستان) داستان را به صورت تصویری بیان کند.

در فایلی که به پیوست آمده، روش خلق یک داستان مصور یا کمیک به سادگی آمده است و شما می توانید با پرینت صفحات دوم و سوم در منزل ساعتی لذت بخش برای فرزندتان رقم بزنید!