دورهمی پا پدیدآورندگان کوچک

ششم دی ماه 97

 

دورهمی با پدیدآورندگان کوچک نشر وَرتا

 

روزی به یاد ماندنی با اهالی کتاب و کتابخونی. جشن امضایی متفاوت، با پدیدآورندگانی که اینبار خودشان کودک یا نوجوان بودند.

با حضور پرشور میهمانان عزیزمان و نوجوانان تحت پوشش جمعیت امام علی ع در دهکده هنر و اندیشه، شهرک غرب، برگزار شد.

تصاویری ازین مراسم در ادامه آمده است: