کتابهای پاییزه ی کودکان 96

 

سلام.سلام عزیزان

این هم از کتاب های جدیدی که کودکانِ نشر ورتا خلق کرده اند.

برای دیدن جزییات و سفارش کتابهای
پارمیدا فکار (10ساله)
مهدیس فیروزبخت (8ساله)

یاشار روشنایی (9 ساله)
صبا کامیابی فرد (11 ساله)

باران هدایتی (8 ساله)

و دیگر کودکان و نوجوانان نشر ورتا

اینجا را کلیک کنید: کتاب

نشر ورتا، اولین ناشرِ کودکان برای کودکان

نشانی تلگرام: @vartapub

 

bookfall962