از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک!گفتار اول

سلام عزیزان

  ازاین پس در سایت نشر وَرتا درس-گفتارهایی از تصویرگران مطرح کتاب کودک، ارائه خواهد شد، تا کودکان و نوجوانان و خانواده ها را بانظرها، دیدگاه ها و پیشنهادهای هنرمندان مطرح عرصه ی کودک و نوجوان آشنا کنیم.

مطالب این درس گفتارها از کتابی که به همین منظور تهیه و تدوین شده، ترجمه و ارائه شده است.

امیدواریم با ارائه این مطالب بتوانیم میان کودکان و هنرمندان بزرگ آشنایی و ارتباط ایجاد کنیم.

برای مطالعه ی متن کامل درس گفتار اول ازاین کتاب، می توانید به اینجا بروید.

گفتار اول این بخش به تصویرگر مشهور ژاپنی میتسوماسا آنو اختصاص دارد

از آثار این هنرمند «گربه ها» نام دارد که در ایران توسط نشر دیبایه چاپ شده است.

0022297--