از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک!گفتار دوم

گفتار دوم: از زبان کوئنتین بلِیک. تصویرگر انگلیسی

 

بلیک نویسنده - تصویرگر انگلیسی است که سادگی و طنز را با خطوط سریع و رنگ های گذرا، در تصویرهای درخشان و استادانه خود به نمایش در می آورد.

بلیک در سال ۲۰۰۲، جایزه بزرگ آندرسن را دریافت کرد. او دانش آموخته ی رشته ی ادبیات انگلیسی و هنر است و افزون بر تصویرگری برای کودکان بیشتر از بیست سال است که در کالج سلطنتی هنر- جایی که از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۶ سرپرستی بخش تصویرگری آن را بر عهده داشته است- تدریس می کند.

او بر این باور است که: «همیشه باید طراحی کنیم، این تنها راهی است که به شکوفایی دست می یابیم. گرچه تکنیک های گوناگونی می دانید، به کار بستن آن ها کلید دریافتن است. به آثار هنرمندان بزرگ نگاه کنید، اما چندان زیر تأثیر آن ها نباشید. طراحی کنید و سرانجام آن چه را که می خواهید در دست بگیرید».(نقل از کتابک)

در ایران از کتابهای معروف «رولد دال» می توان یاد برد که به تصویرگری «کوئنتین بلیک» انجام شده و توسط چند ناشر مختلف به چاپ رسیده اند.

برای خواندن متن این درس-گفتار که به زبان بلیک برای هنرمندان کوچک گفته شده است، به اینجا بروید.