حضور نشر وَرتا در نمایشگاه کتاب بلژیک 2019

 نشر وَرتا امسال در نمایشگاه بین المللی کتابهای خلق شده به دست کودکان شرکت خواهد کرد. این نمایشگاه که مختص کتابهای ساخته شده به دست کودکان است، در بلژیک برگزار می شود.

 

دوسالانه موتامو، اتفاقی ویژه و منحصر به فرد در نوع خود می باشد که هر دوسال یکبار با شرکت افراد و ارگانهای مختلف ازکشورهای دنیا برای کودکان و نوجوانان ِ پدیدآورنده برگزار می شود.

امسال، نشر ورتا میهمان این نمایشگاه 10 روزه خواهد بود.

اطلاعات بیشتر درباره این مسابقه از تاریخ 30 فروردین تا 8 اردیبهشت در اینستاگرام نشر ورتا ارائه خواهد شد.