مستند نشر ورتا در تلویزیون

سلام دوستان مهربان

اوایل آبانماه 95 عزیزان برنامه ی کتاب باز -که از شبکه نسیم پخش می شود-، سر یکی از کلاسهای نشر ورتا آمدند و مستندی از فعالیت های ما تهیه کردند.

برای دیدن این مستند کوتاه می توانید به لینک های زیر سربزنید:

بخش اول مستند

بخش دوم مستند

 varta2