گفتگوی سروش کودکان با مدیر نشرورتا

سروش کودکان همزمان با جشن تولدش در شهریور امسال، مصاحبه ای با مدیر نشر ورتا به عنوان ناشر، تصویرگر و مدرس تصویرسازی به بچه ها ترتیب داده است. متن کامل مصاحبه را می توانید در ادامه بخوانید:

 

زهرا کبیری تصویرگر و ناشر است. او از سال 1386 با چند انتشاراتِ کتاب کودک همکاری داشته و چند وقتی است که برای مجله سروش کودکان تصویرسازی میکند. او همچنین کلاسهایی برگزار کرده که درآن به کودکان آموزش میدهد چطور خودشان برای داستان تصویرسازی کنند.  
1- آیا فکر میکنید آموزش تصویر سازی داستان برای کودکان تاثیری در بیش ترمطالعه کردن کتاب هم دارد؟
البته. تصویرسازی کودک برای داستان، هم علاقه بچهها به داستاننویسی را بیشتر میکند  و هم به آنها انگیزه بیشتری برای خواندن داستانهای مختلف میدهد. این شروعی میتواند باشد برای جستجو و پیدا کردن داستانهای مورد علاقه کودک و ارتباط برقرار کردن او با ادبیات. ما در هر جلسه، کتاب داستانی در ارتباط با موضوع تصویرسازی آن جلسه برای بچه ها میخوانیم که این هم میتواند تشویقکننده خوبی برایشان باشد.

2- آیا از این تصویرسازی ها جایی هم استفاده می شود؟
بله. تصویرسازیهایی که بچهها برای داستان میکشند، پس از پایان دوره آموزشی شبیه یک کتاب واقعی اما در تعداد کم چاپ شده و به آنها هدیه داده میشود. مهمترین هدف من از ناشر شدن این بوده که بتوانم کتابهایی که خودِ بچهها مینویسند و تصویرسازی میکنند را به تعداد انبوه چاپ کنم. طوری که خوانندگان کودک و نوجوان بتوانند آن را از نمایشگاهها و کتابفروشیها تهیه کنند و بخوانند.

3- شما که حالا برای مجله ها و سروش کودک تصویر سازی میکنید  از کودکی هم  این کار را انجام می دادید؟
من در سه سالگی اولین نقاشیام را کشیدم. درباره دختری بود که موهای بلندش را بافته بود. مادرم آنقدر از دیدن آن خوشحال شده بود که این نقاشی را در قابی روی دیوار پذیراییمان نصب کرده بود. در زمان مدرسه هم همیشه گوشه کتاب و دفترهایم را پر از نقاشی میکردم و دوست داشتم نقاشیهایم داستان داشته باشند. تا اینکه در دانشگاه با تصویرسازی کتاب آشنا شدم و فهمیدم این کاری بوده که همیشه به آن علاقه داشتهام.

4- آیا خاطره ای از برگزاری کلاس ها دارید؟
بهترین خاطرههای من مربوط به روزهایی است که کتاب چاپ شدهی بچهها را به آنها هدیه میدهم. ذوقکردنها و خوشحالی این بچهها انقدر برایم دلنشین است که من را با وجود سختیهای کار، پر از انرژی میکند.

 

@vartapub