کتابهای جدید تولید کودکان

 

دوستان عزیز

کتابهای جدید نشر ورتا هم اکنون در سایت رائه شده است.

برای دیدن و سفارش کتابهای
رزمهر برنوجانی (6 ساله)
مهدیس فیروزبخت (8ساله)

فرشته تیموری (12 ساله)
سولماز نوروزخانی (14 ساله)

باران هدایتی (8 ساله)

و دیگر کودکان و نوجوانان نشر ورتا

اینجا را کلیک کنید: کتاب

 

تصویر مربوط به جشن امضای کتاب های بچه ها در شهریور 96 در کرج است.

 

نشر ورتا، اولین ناشرِ کودکان برای کودکان

 نشانی تلگرام: @vartapub